Om Oss

Organisationen

Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) högsta beslutande organ är rådgivande kommitté som sammanträder varannan månad. Rådets arbetsuppgifter är att övervaka föreningens alla kontakter, besluta om förenings verksamhetsinriktning, policy och godkärna dess budget samt fastställa föreningens mål och vision. Medlemsdemokrati Vart annat år väljer förbundets medlemmar till rådets kommitté,suppleanter, rivisorer och valberedning. Rådet i sin tur väljer …

Medlemskap

IFIL Styrelse

Islamiska Förbundet i Linköping (IFIL) styrelse : 2017-2018 Ordförande Abdirahman Muse  070-769 90 98 Sekreterare Abshir Jama Hussein  070-942 51 92 OBS: för mer information ring 013-104661 Besök Oss Islamiska Förbundet i Linköping(IFIL) Hamngatan 49 Linköping.

Linköpingsmoskéstiftelse

Linköpingsmoskéstiftelse styrels: 2017-2018 Ordförande Ali Haji 073-6137415 Sekreterare Majid Abdigani  070-014 53 35 OBS: för mer information ring 013-104661 Besök Oss Islamiska Förbundet i Linköping(IFIL) Hamngatan 49 Linköping

Kontakta oss

Islamiska Förbundet i Linköping (IFIL) Hamngatan 49 Linköping Postadress: Box 374, 581 03 Linköping info@linkopingmoske.se Telefon:013-104661 Visa större karta