Mosképrojektet

Hjälp till att bygga och underhålla Masjid, kommer ALLAH (subhanaho wa ta’ala) att bygga ett hus åt dig i Jannah.

Swish-nummer 1232193811

Bidrag inom Sverige
PlusGiro: 46 24 98-7

Bidra från utlandet:
IBAN:   SE 60 9500 0099 6026 0462 4987
BIC-kod(SWIFT):   NDEASESS
Mottagarens namn:Linköpingsmoskestiftelse

For mer införmation, ring 013 104661
International 004613104661