Aktuellt

Extra årsmöte 20 oktober 2018 kl. 16.00-17.30 på Hamngatan 49.

Möteshandlingar inför det extra årsmötet 2018-10-20 finner du i länkarna nedan.

Bilaga 1 och 2 innehåller styrelsens förslag till nya styrdokument som kompletterar stadgarna och förtydligar hur IFIL fungerar samt hur medlemmar och förtroendevalda förväntas uppträda och arbeta.

Bilaga 3 innehåller styrelsens förslag till hur medlemsavgiften ska tas ut. Enligt våra stadgar är det årsmötet som fastställer medlemsavgift.

dagordning extra årsmöte 181020

bilaga 1 – riktlinjer och förhållningsregler

bilaga 2 – förtroendeuppdrag och styrelsens arbete

bilaga 3 – medlemsavgift

 

Stadgar för Islamiska förbundet i Linköping