IFIL

Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) är en ideell förening med säte i Linköping. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige och föreningen arbetar i enlighet med svensk föreningspraxis. IFIL har sin grund i sunnitisk islam och har som ändamål att:

* Sammansluta muslimer från i första hand Linköpings kommun och ge tillfälle till religionsutövning, studier och samvaro.

* Underlätta för muslimer att leva sina liv i enlighet med islams lära som den finns uttryckt i Koranen och profeten Muhammeds sunna (må Allah välsigna honom och ge honom frid).

* Tillvarata muslimers gemensamma intressen genom att verka för att skydda och stärka islamisk identitet i Sverige.

* Informera svensk allmänhet om islam och dess roll och betydelse.

* Verka för en förbättrad respekt och förståelse mellan muslimer och andra invånare i det svenska samhället.