Vill du bidra till att Linköping får en moské?

Alla bidrag, små som stora, är välkomna. Genom att skänka 14 000 kr bidrar du
med en böneplats (0,5 m2) i moskén.

Inom Sverige:

Bidrar gör du enklast via vårt swish-konto: 123 219 38 11

Eller använda ditt kort direkt på plats hos oss i Linköping.

Vid betalning från utlandet använd:

IBAN-NUMMER: SE 609500 0099 6026 0462 4987

BIC-KOD: NDEASESS

Mottagarens namn: Linköpings moskéstiftelse