Om Linköping

I hjärtat av södra Sverige, 200 km söder om Stockholm, ligger Sveriges femte största kommun Linköping, en snabbt växande ort med över 160 000 invånare. I kommunen finns ett högt rankat universitet, ett flertal högteknologiska industrier och en av Europas ledande vetenskapsparker – Mjärdevi Science Park. Välkända företag i Linköping är Saab, Ericsson, IFS, Sectra, Scan, Arla, Autoliv, Arris, CybAero. Som ett viktigt centrum för utbildning och teknisk innovation lockar staden studenter, arbetskraft och immigranter från hela världen. Under de senaste decennierna har Linköping lockat ett stort antal välutbildade människor inte bara från Mellanöstern, Asien och Afrika, utan också från andra europeiska länder.

Muslimer i Linköping

De första muslimerna kom till Linköping för omkring 50 år sedan. Antalet muslimer i kommunen är nu cirka 15 000, och i Sverige är det bara Stockholm, Göteborg och Malmö som har fler.

År 1992 bildades Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) för att tillvarata muslimers gemensamma intressen; tillhandahålla lokaler för bön, utbildning och samvaro; samt arrangera eid-högtiderna. IFIL har också i uppgift att förrätta vigslar och ta hand om begravningar för muslimer i Linköping med omnejd, samt informera om islam till svensk allmänhet. Majoriteten av församlingens medlemmar har sitt ursprung i Mellanöstern och Afrika, i synnerhet Somalia, men det finns också ett ökande antal svenska konvertiter och muslimska gäststudenter vid Linköpings universitet.

Församlingen har med tiden växt och med det också lokalbehovet. För närvarande hyr IFIL en lokal på cirka 150 m2 strax utanför centrum som fungerar som moské och samlingsplats för Linköpings muslimer. Lokalerna används också som undervisningslokal för barn, ungdomar och vuxna.

Behov

Sedan 1992 har församlingen växt med mer än 500 procent och verksamheten har blivit mer mångsidig och komplex, inte minst i sin interaktion med det omgivande samhället. Antalet besökare och den verksamhet som det finns behov av kräver faciliteter som nuvarande lokaler saknar.

Det innebär att förbundets verksamhet inte kan expandera och man tvingas prioritera vissa aktiviteter på bekostnad av andra. Lokalen är varken anpassad eller har utrymme för att ta emot gäster, studiebesök, olika samhällsaktörer eller personer som är intresserade av att lära sig om islam. I stället tvingas förbundet leta efter andra lokaler att bedriva en del av sin verksamhet i, vilket är både kostsamt, opraktiskt och osäkert.

Ett ökande och allvarligt bekymmer är att församlingsmedlemmar vid fredagsbön och andra högtider tvingas förrätta bönen utomhus utanför moskén på allmän mark som församlingen egentligen inte förfogar över.

Religiösa aktiviteter

Dessa omständigheter till trots ser förbundet till att alltid erbjuda grundläggande tjänster som möjlighet att förrätta de fem dagliga bönerna, fredagsbönen, fastemånadsbönen (tarawih) och eidbönen; samt förrätta vigslar för muslimska par och hjälpa familjer i sorgetider med begravningsarrangemang. Förbundet erbjuder också undervisning i Koranen, arabiska språket, islamkunskap med mera samt organiserar föreläsningar, familj- och ungdomsprogram och konferenser. Vi arbetar också med vägledning i olika samhällsfrågor genom såväl familjerådgivning som rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor.

Fredagsbön

Ett ökande och allvarligt bekymmer är att församlingsmedlemmar vid fredagsbön och andra högtider tvingas förrätta bönen utomhus utanför moskén på allmän mark som församlingen egentligen inte förfogar över.

Eidbön

Väder- och samhällsförhållanden gör att det oftast inte är möjligt att förrätta eidbönen utomhus. Våra nuvarande lokaler är inte tillräckliga för att ta emot alla som vill komma på eidbönen, utan lösningen hittills har varit att hyra stora hallar. Tillgången på sådana stora hallar är dock begränsad och tillgängligheten är beroende av ägarnas välvilja. Lokaler som använts har varit sporthallen på Linköpings universitet och en inomhushall med konstgräs avsedd för fotboll under vinterhalvåret.

En moské och ett kulturcenter

Som beskrivits ovan fyller befintliga lokaler och faciliteter inte de behov som muslimer har i Linköping med omnejd. Under många år har muslimerna i Linköping aktivt sökt tillstånd att få bygga en moské och ett kulturcenter på egen mark, och också grundat en stiftelse i detta syfte – Linköpings moskéstiftelse (LIMS).

Moskén och kulturcentret kommer att fungera som en mötesplats för församlingen och det omgivande samhället. Ambitionen är att centret både ska fungera som utbildningsinstitution för medlemmar och vara en öppen bildningsinstitution för alla som är intresserade av att lära sig om islam. Förhoppningen är att centret ska verka som brobyggare och förebygga okunskap om islam.

Vision

Visionen är att Linköping ska få ett islamiskt kulturcenter som fyller de behov på kapacitet och funktion som den muslimska församlingen har, så att alla ska kunna få plats att förrätta sin bön och delta i andra aktiviteter. Utöver de religiösa funktionerna ska centret utmärkas av öppenhet i att i utbildningssyfte ta emot studiebesök från skolor och andra aktörer. På samma sätt som andra religiösa byggnader ska moskén vara en del av stadens profil och fungera som en mötesplats för alla som är intresserade av islam.

Kontakta oss