Linköpings moskéstiftelse (LIMS)

Linköpings moskéstiftelse (LIMS) har sitt säte i Linköping och bildades i syfte att i samverkan med Islamiska förbundet i Linköping (IFIL) bygga, äga och förvalta en moské i Linköping som kan användas för sammankomster, bön och undervisning i islam, och för att främja muslimers intressen i Sverige.

LIMS:s styrelse väljs på IFIL:s ordinarie årsmöte.

Kontakta oss